QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 1: Cơ chế giải quyết

Mọi khiếu nại từ phía Khách hàng đều được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của aharent.vn, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Điều 2: Phương thức gửi khiếu nại

Khách hàng có thể gửi khiếu nại để yêu cầu Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam giải quyết bằng cách thức sau:

* Cách 1: Gọi điện thoại tới hotline của chúng tôi: 0867 051 437 / 0909 293 365

* Cách 2: Gửi email tới địa chỉ: hello@aharent.com

* Cách 3: Trực tiếp tới địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam: 69A Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ tới Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam qua các cách thức đã quy định ở trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng và tiến hành xác minh thông tin.

Bước 3: Phản hồi tới khách hàng

Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam sẽ phản hồi kết quả xử lý khiếu nại tới khách hàng sau khi việc xác minh, xử lý được hoàn thành.

Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam sẽ cố gắng xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam thì chúng tôi sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.