Flycam Mavic 2 Pro

(EV_CM_02)
Thời gian Giá thuê
3.000.000 /ngày
Half 2.000.000 /ngày
Full 3.000.000 /ngày

Chọn thông tin bên dưới để tính giá thuê.

Giá thuê có thể thay đổi và phụ thuộc vào tình trạng xe sẵn có tại thời điểm đặt xe.

Số tiền cọc sẽ được thông báo đến Khách hàng khi xác nhận đơn hàng.

ngày ,
(*Vui lòng chọn ngày)
Giá thuê
-

Kích thước: Gấp lại: 214 × 91 × 84 mm, Mở ra: 322 × 242 × 84 mm
Trọng lượng: 907 gram
Thời gian bay tối đa: 31 phút
Tốc độ tối đa: 72 KPH
Độ phân giải ảnh tối đa: 20 MP
Độ phân giải video tối đa: 4K – 30 khung hình/ giây
Tốc độ bay lên tối đa
Chế độ S: 5m/s
+ Chế độ P: 4m/s
Tốc độ bay xuống tối đa
+ Chế độ S: 3m/s
+ Chế độ P: 3m/s
Độ cao bay tối đa: 6000m
Kháng tốc độ gió tối đa: 29-38 KPH