Cannodale Quick 1 2019

Caocao (CC_B_01)
Thời gianGiá thuê
6 giờ 100.000
12 giờ 150.000
Qua đêm 200.000
Tuần 800.000 /tuần
Tháng 2.500.000 /tháng
Chọn thông tin bên dưới để tính giá thuê.
Phí trả trước
-
Thanh toán khi nhận hàng
-
giờ ,
(*Vui lòng chọn ngày)

– Size X small: kích thước khung 14 inches, cao 5.0 – 5.4 feet
– Size Small: kích thước khung 16 inches, cao 5.4 – 5.6 feet
– Size Medium: kích thước khung 18 inches, cao 5.6 – 5.10 feet
– Size Large: kích thước khung 20 inches, cao 5.10 – 6.1 feet
– Size X Large: kích thước khung 22 inches, cao 6.1-6.4 feet
– Size XX Large: kích thước khung 24 inches, cao 6.4 – 6.7 feet

(Đặt cọc CMND/ Bằng lái xe + xe máy; Giá thuê bao gồm nón bảo hiểm).

Đặt cọc CCCD hoặc bằng lái và xe máy.
Giá thuê bao gồm nón bảo hiểm.
Vui lòng ghi chú chiều cao của người sử dụng.

Nữa ngày (dưới 6 tiếng): 100.000đ
Nguyên ngày (dưới 12 tiếng): 150.000đ
Qua đêm (qua 8 giờ tối) : 200.000đ
01 tuần: 800.000đ
01 tháng: 2.500.000đ

Tính theo phí vận chuyển của Grab.