HONDA PS

(XH_MO_08)
Thời gianGiá thuê
1 - 2 ngày 300.000 /ngày
3 - 25 ngày 250.000 /ngày
26 - 30 ngày 200.000 /ngày
Nhiều hơn 180.000 /ngày

Chọn thông tin bên dưới để tính giá thuê.

Giá thuê có thể thay đổi và phụ thuộc vào tình trạng xe sẵn có tại thời điểm đặt xe.

Số tiền cọc sẽ được thông báo đến Khách hàng khi xác nhận đơn hàng.

ngày ,
(*Vui lòng chọn ngày)
Giá thuê
-

24 giờ tính là một ngày. Lố thời gian sẽ tính là thêm một ngày.

50.000đ/ 1 lượt giao.